Location of Atlantic Guesthouse

We are located in the heart of Donegal Town close to all local pubs and restaurants.
GPS Coordinates: G.P.S N54. 39.222 W008.06.479
 
 
Directions
Car ~ Atlantic Guesthouse is located in the heart of Donegal Town.
Bus ~ Donegal Town has both state (CIE) and private operator services to Dublin, Galway and Derry for private and third level college purposes, on a daily basis. There is also a local service to Killybegs, Glencomcille, Ardara and Glenties.
Taxi ~ Numerous taxi and hackney firms operate in Donegal town, offering services day and night.
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Atlantic Guesthouse
Main Street
Donegal Town
Co Donegal
F94 RKF3

Điện Thoại

074 97 21187

Email

atlanticguesthouse@yahoo.ie

Gọi Chúng Tôi

074 97 21187

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách